background

background

Individuelle pakker

– betal efter forbrug

 

·  Bogføring i overensstemmelse med gældende krav/lovgivning

·  Momsregnskab og afregning

·  Udarbejdelse af regnskab og rapportering

·  Debitor : Opfølgning, kontoudtog/rykning/inkasso

·  Kreditor: Betaling og afstemning

·  Løbende analyser af drift – statistikker for drift og rapportering

   af status på vigtige KPI’ere (key performance indicators)

·  Løbende rapportering til interessenter (bank, partnere, mv.)

·  Personale- og lønadministration og management rådgivning

·  Facilitering/rådgivning inden for områderne jura, marketing og HR

 

 Kerneydelser:

· Rapportering – også til din bank >>

· Løbende analyse – styr på økonomien >>