background

background

Rapportering

– på flere niveauer:

 

 

·  Internt: I form af let forståelige plancher og oversigter,

der sikrer et enkelt og præcist billede af virksomheden

 

·  Bank: Her stilles i dag store krav til rapportering.

På basis af kendte regnskabsposter udarbejdes løbende

en rapport, der sikrer banken de nødvendige oplysninger.

Professionelt – og uden at belaste organisationen

 

·  Offentlige myndigheder: Løbende rapportering

 

 

 

>> Læs også om Løbende analyser – styr på økonomien: